Ga naar hoofdinhoud

Hangplekken

Jeugdgroepen

Jeugdgroepen zijn nu eenmaal aanwezig op straat. Bewoners, jeugdboa’s, winkeliers, hulpverleners, handhavers en vele anderen komen hier mee in aanraking. Dit gaat vaak goed maar er zijn ook momenten waarbij dit tot problemen leidt. Waarom gebeurt dit en wat kunnen we hieraan doen? Hoe voorkom je dat je in een vicieuze cirkel of een geweldspiraal terecht komt. Dit zijn interessante vragen en de methodiek van straatcontact.nl geeft u antwoorden. Door deze methodiek toe te passen in de plannen van aanpak, kan de overlast in bijvoorbeeld een wijk of winkelcentrum afnemen.

Quickscan

Straatcontact maakt voor u een Quick scan van een jeugdgroep. Hierbij kijken we wat er speelt binnen de jeugdgroep en waar ze zich mee bezig houden. Naar aanleiding hiervan geven we advies over de integrale aanpak. Straatcontact.nl kan de verbinding gaan vormen naar de jeugdgroep om gezamenlijk de overlast te doen afnemen.

Hangplek

Een hangplek is een plek waar jongeren samenkomen. Maar dat is niet alles. Over een hangplek is veel te vertellen. Een hangplek vertelt ons ook veel over de jeugdgroep. Dit is iets dat vaak vergeten wordt. Een hangplek moet voldoen aan bepaalde eisen om interessant te zijn voor jongeren. Voor de professional geeft een hangplek veel goede informatie over de jeugdgroep.

Aanpak

Waarom werken gecreëerde locaties de ene keer wel en de andere keer niet? Waarom gaan de jongeren juist in dat winkelcentrum hangen? Vragen die we veel horen. Om dit te begrijpen moet je weten wat de jeugd zo leuk vindt aan een hangplek. Waarom kiezen ze een hangplek? Als je deze informatie hebt, kan dit je helpen in de aanpak van de hangplek en bijkomende overlast.

Er zijn veel mogelijkheden voor een aanpak. Maatwerk is hierbij belangrijk. Om hangplekken aan te pakken moet er een goede samenwerking zijn tussen meerdere instanties. De inzet van professionals zoals de jongerenwerkers, jeugdboa’s, politie en lokale initiatieven kan gecombineerd worden met het gebruik van technische hulpmiddelen zoals aangepaste verlichting, aanpassen bossages of de mosquito.

 

Voor meer informatie over de mosquito ga naar www.hangjongerenweg.nl