Ga naar hoofdinhoud

Wie zijn wij

Specialisten als het gaat om de aanpak van jeugdgroepen

Over Straatcontact.nl

Straatcontact is ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie om helpend te zijn bij complexe maatschappelijke vraagstukken met een integraal karakter en gericht op samenwerking t.b.v. de kwaliteit van de mens en de omgeving. Vanuit de praktijk zijn methodes en trainingen ontwikkeld voor het beïnvloeden van groepsdynamische processen en de onderscheiden individuele rolpatronen daarbinnen zowel op straat als in organisaties. Daarin kunnen 4 hoofdcomponenten worden onderscheiden, die zijn beschreven onder Methodisch Werken.

We zijn begonnen op de straat, met jongeren en in ketenverbanden. Door doorlopend te leren en verbeteren is Straatcontact doorgegroeid naar een flexibel bedrijf waar maatwerk en praktisch werken centraal staan voor de werkwijze en methodieken. Wij werken echter niet alleen vanuit kennis en ervaring, maar ook middels beproefde methoden, die bewezen effectief zijn.

In die groei heeft de Directie van Straatcontact een missie en visie gedefinieerd, waar wij ons sterk voor maken in al onze facetten zowel in- als extern.

Inmiddels zijn er naast de oprichters veel meer personen betrokken bij Straatcontact.nl en in heel Nederland en over de grenzen actief. Al deze kennis bundelen we en gebruiken we bij de vraagstukken in het land.

“Straatproblematiek aanpakken begint bij methodische benadering en een gecoordineerde aanpak”

Onze missie

De Missie van Straatcontact is:

Bijdragen aan de kwaliteit in samenwerking bij veiligheids- en zorgvraagstukken met specifiek groepsdynamische processen om te komen tot een veilige en leefbare samenleving waar (in de context) begrip is voor de noden en behoeften van jeugd(groepen), buurt en overheid.
Die bijdrage is gedifferentieerd en afhankelijk van de behoefte van de klant / opdrachtgever, waarbij dienstbaarheid en kwaliteit leveren aan die behoefte onderdeel is van onze missie.
Om in- en extern doorlopend te kunnen leren en verbeteren worden door ons, naast reguliere evaluaties op uitvoering en met de opdrachtgever, ook ieder jaar kwaliteitschecks uitgevoerd door Klantevredenheidsonderzoeken, Externe Audits en Interne Audits / Medewerkerstevredenheidsonderzoeken.

Onze visie

De Visie van Straatcontact is:

Straatcontact heeft als uitgangpunt voor nu en toekomstig, dat álle aspecten van belang zijn voor een gezamenlijk vast te stellen beeld / inzicht van de probleemsituatie gebaseerd op (doorlopende) straat-, systeem- en sociale media- informatie én straatcultuur. Vanuit dit beeld te komen tot een samenhangend integraal plan van aanpak, dat in vertrouwen en respect maar mét begrenzing door / voor partners, buurt en jongeren wordt uitgevoerd.

Hiervoor is vanuit de praktijk de methode Straatcontact ontwikkeld en opgebouwd. Dit is beschreven onder Methodisch Werken – Evidence Based

Onze opdrachtgevers