Ga naar hoofdinhoud

Straatcontact

Meer dan 20 jaar ervaring met opleiden, adviseren en uitvoeren van organisatie- en veiligheidsvraagstukken , aspecten in het sociaal domein, groepsdynamische processen en problematische jeugd(groepen)

ISO-9001-1024x768
sna-logo-round
CRKBO-Geregistreerd

Welkom op de website van Straatcontact

Straatcontact is in eigendom van Winny van der Wal en Patrick Smelt, die beiden de directie vormen. Het bedrijf is gespecialiseerd in groepsdynamische processen en samenwerken en uitvoeren in de keten door een verscheidenheid aan gekwalificeerd personeel, producten en middelen.

Onze straatcontactwerkers zijn gespecialiseerde medewerkers met methodische kennis en vaardigheid in Jongerenwerk / Straatcontactwerk en het omgaan met groepsdynamische processen vanuit de methode Straatcontact. Zij kennen het Sociaal Domein en de werkwijze in het 7-Stappenplan Problematische Jeugdgroepen en kunnen daarbinnen hun (netwerk)vaardigheden optimaal inzetten.

Naast het specialisme van Straatcontact bestaat een verbinding met andere specialistische onderdelen, zoals Jeugdboa BV en Vaardigheids- en BOA-trainer Hierdoor zijn wij in staat om op meerdere onderdelen van een veiligheidsvraagstuk in te zoomen, verbanden te leggen en een kwalitatief samenhangend aanbod op maat te leveren.

Wie zijn wij?

Straatcontact is ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie om helpend te zijn bij complexe maatschappelijke vraagstukken met een integraal karakter en gericht op samenwerking t.b.v. de kwaliteit van de mens en de omgeving. Vanuit de praktijk zijn methodes en trainingen ontwikkeld voor het beïnvloeden van groepsdynamische processen en de onderscheiden individuele rolpatronen daarbinnen zowel op straat als in organisaties. Daarin kunnen 4 hoofdcomponenten worden onderscheiden, die zijn beschreven onder Methodisch Werken.

We zijn begonnen op de straat, met burgers en in ketenverbanden. Door doorlopend te leren en verbeteren is Straatcontact doorgegroeid naar een flexibel bedrijf waar maatwerk en praktisch werken centraal staan voor de werkwijze en methodieken. Wij werken echter niet alleen vanuit kennis en ervaring, maar ook middels beproefde methoden, die bewezen effectief zijn.

In die groei heeft de Directie van Straatcontact een missie en visie gedefinieerd, waar wij ons sterk voor maken in al onze facetten zowel in- als extern.

20 jaar ervaring op het gebied van jongerenwerk, maatschappelijk werk en straatmethodieken

In contact komen