Ga naar hoofdinhoud

Straatcontact

Meer dan 25 jaar ervaring met opleiden, adviseren en uitvoeren van organisatie- en veiligheidsvraagstukken, aspecten in het sociaal domein, groepsdynamische processen en problematische jeugd(groepen)

DNV-ISO-Logo-2022
sna-logo-round
CRKBO-Geregistreerd

Welkom op de website van Straatcontact

Bedankt voor uw bezoek aan onze site!

Straatcontact.nl is gespecialiseerd in jeugdgroepen, ketenaanpak en vraagstukken op het gebied van jeugd. Straatcontact.nl is uniek vanwege enkele zelf ontwikkelde methodieken die de samenwerking bevorderen en gebruik maken van de groepswerking van een jeugdgroep.

Vernieuwend, praktisch en direct toepasbaar binnen de jeugdgroepen aanpak.

Onze medewerkers hebben een ruime ervaring in Nederland en België en zijn al meerdere jaren actief in dit werkveld. Naast ervaring vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers affiniteit hebben met de jeugdgroepen en de ketensamenwerking.

Ons pakket is breed maar jeugdgroepen en ketensamenwerking staan centraal. Straatcontact.nl wordt veel ingezet op congressen, teamdagen en inspiratie dagen.

We worden vaak ingezet als adviseur voor een jeugdvraagstuk of ketenaanpak.

Maar ook in de ondersteuning bij deze ketenaanpak of operationeel. Straatcontact beschikt over een breed netwerk van uitvoerders die snel kunnen ondersteunen op straat. Van Steward op een school, jongerenwerker op straat, tot jeugdboa of coördinator op de jeugdgroepen aanpak. Samen maken we het verschil.

Wie zijn wij?

Straatcontact is ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie om helpend te zijn bij complexe maatschappelijke vraagstukken met een integraal karakter en gericht op samenwerking t.b.v. de kwaliteit van de mens en de omgeving. Vanuit de praktijk zijn methodes en trainingen ontwikkeld voor het beïnvloeden van groepsdynamische processen en de onderscheiden individuele rolpatronen daarbinnen zowel op straat als in organisaties. Daarin kunnen 4 hoofdcomponenten worden onderscheiden, die zijn beschreven onder Methodisch Werken.

We zijn begonnen op de straat, met jongeren en in ketenverbanden. Door doorlopend te leren en verbeteren is Straatcontact doorgegroeid naar een flexibel bedrijf waar maatwerk en praktisch werken centraal staan voor de werkwijze en methodieken. Wij werken echter niet alleen vanuit kennis en ervaring, maar ook middels beproefde methoden, die bewezen effectief zijn.

Straatcontact.nl heeft een missie en visie gedefinieerd waar ons team zich elke dag sterk voor maakt.

25 jaar ervaring op het gebied van jongerenwerk, maatschappelijk werk en straatmethodieken.

In contact komen