Ga naar hoofdinhoud

7 Stappen Model

Vernieuwde aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag

Er bestaat veel verwarring, de één noemt het groepsscan en de ander het 7-stappen model. Maar wat is het nu? Wij proberen met onderstaande film en tekst meer duidelijkheid te geven.

De groepsscan is het interne instrument van de politie om informatie aan te leveren over een jeugdgroep. Deze wordt in stap 2 van het 7-stappen model gevraagd of overgedragen aan de gemeente. Het gehele proces maakt echter de informatie en positie van alle partners inzichtelijk.

Wat is er nu anders?

Kortgezegd komt het erop neer dat alle partners even belangrijk zijn in het aanleveren van de informatie aan de gemeente. De complete informatie geeft een integraal beeld over de jeugdgroep. Uiteindelijk leidt dit tot een integrale aanpak op maat.

Straatcontact heeft een aantal gemeenten begeleid bij de proeftuinen en de implementatie van de vernieuwde aanpak jeugdgroepen. Dit is in iedere gemeente maatwerk omdat overal de integrale afspraken en beschikbare partners weer anders zijn.

Wij denken graag mee met de implementatie van het 7-stappen model in uw gemeente. Wilt u hierover sparren met één van onze adviseurs neem dan contact met ons op.

Voor de documentatie en beschrijvingen rondom de vernieuwde aanpak jeugdgroepen verwijzen wij naar de site van onze collega’s www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl!

Problematische jeugdgroepen gaan met hun tijd mee. De opkomst van social media en diverse apps worden steeds belangrijker. Landelijke afspraken veranderen, groepsdynamische werking binnen jeugdgroepen blijken grote invloed te hebben op de ontwikkeling van een jeugdgroep en mogelijke overlast.

Een update van de landelijke instrumenten is wenselijk. Het initiatief is genomen door de gemeenten, politie en het openbaar ministerie. Door het hele land zijn er in 2015/2016 proeftuinen met een eerste opzet van het 7 stappen model. Vanuit deze proeftuinen zijn wijzigingen geweest en per 1 januari 2016 is de nieuwe beweging ingezet. De vernieuwde aanpak jeugdgroepen was geboren.

Wat is in grote lijnen het verschil? Daarvoor hebben we een film gemaakt.