Ga naar hoofdinhoud

Adviseren

Specialisten als het gaat om de aanpak van jeugdgroepen

Adviseren

Straatcontact.nl heeft al meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van vraagstukken binnen het sociaal domein, ketenaanpak, jeugdgroepen en jongeren. Loop je vast of wil je dat we even meekijken met de uitdaging. We denken heel graag mee en kijken naar mogelijke oplossing.

Ervaren adviseurs

De vraagstelling kan heel algemeen zijn waarbij we kijken vanuit onze ervaring naar een praktische invulling. Maar soms is een vraag ook heel gericht waarbij we meteen kunnen onderzoeken of één van onze methodieken kan helpen. Juist door van buitenaf te kijken naar de vraagstelling kunnen we relatief snel een oplossing vinden.

Snel inzetbaar

Straatcontact.nl beschikt over een team welke gewend zijn om snel te schakelen. Is er vandaag een probleem in de wijk of op school. We kunnen vaak al binnen een paar dagen zorgen dat er ondersteuning is.