Ga naar hoofdinhoud

StraatContactWerker

Specialisten als het gaat om de aanpak van jeugdgroepen

StraatContactWerker

Een StraatContactWerker is een jongerenwerker maar specialistisch opgeleid voor de zwaardere levels jeugdgroepen. De basis is dus jongerenwerk en kijken naar de kansen binnen een jeugdgroep en een jongere. Maar de StraatContactWerker gaat verder en weet ook jeugdgroepen te benaderen die eigenlijk afstand willen van de maatschappij.
Preventie Criminaliteit:

Een jeugdgroep die zich negatief ontwikkeld middels crimineel of ander gedrag onwenselijk gedrag neemt vaak afstand van zijn omgeving. Ze proberen jongerenwerkers, jeugdboa’s en wijkagenten op afstand te houden. Dit is een klassiek patroon waarop je kunt waarnemen dat de groep aan het afglijden is. Door in contact te blijven en te blijven zoeken naar aansluiting heb je als jongerenwerker een direct effect op de preventie.

Methodisch werken:

Een StraatContactWerker gaat in contact en kan de groep analyseren middels het PlusMinMee model. Hierdoor maakt hij de risico’s binnen een jeugdgroep inzichtelijk. Deze waarneming kan gebruikt worden om een jeugdgroep weer positiever te krijgen.

Jonge aanwas:

Jonge aanwas binnen een jeugdgroep is niet nieuw. Deze groep groeit op binnen een jeugdgroep en volgt de meest populaire richting. Door dit in kaart te brengen kun je vanuit de ketenaanpak interventies inzetten om dit proces te beinvloeden.

Jongerenwerk nieuwe stijl:

Er is veel discussie over wat de nieuwe stijl jongerenwerk nu eigenlijk is. De StraatContactWerker vult dit in door methodisch werken maar ook zeker een open ketensamenwerking met gemeente, jeugdboa en wijkagent. Hierdoor kun je de juiste interventies afstemmen en een jeugdgroep in gedrag laten veranderen.

Jongerenwerk op school:

School is een belangrijk onderdeel binnen de leefwereld van een jongere. Het is dus belangrijk dat ook de jongerenwerker ook hier actief is. Dit kan middels het aanbieden van ‘Pauze entertainment’ om bij de leerlingen in contact te komen. Deze activiteit is een middel en geen doel maar maakt dat de jongerenwerker binnen de school zijn positie kan innemen.

School Stewards:

Scholen worden steeds groter en dat vraagt een andere inzet voor de beheersbaarheid. Er zijn nu een aantal jongerenwerkers omgeschoold om als school steward ondersteunend te zijn bij een prettige leer omgeving.